• Podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny Certum służy do cyfrowego podpisywania dokumentów. Wywołuje takie same skutki prawne jak tradycyjny, odręczny podpis. Podpis elektroniczny oszczędza Twój czas, zwiększa bezpieczeństwo i jest niemożliwy do podrobienia. Tradycyjny podpis nie daje takiej gwarancji i jest znacznie mniej bezpieczny.

Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Urząd skarbowy,
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- Krajowy Rejestr Sądowy,
- Zamówienia publiczne,
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
- Elektroniczne umowy i oferty handlowe,
- Wszystkie urzędy,
- Umowy B2B oraz B2C,
- Dokumentacja wewnątrz firmy,
- Dokumenty HR,
- Udział w aukcjach elektronicznych,
- Podpisywanie dokumentów na platformach do podpisu,
- Urząd skarbowy,
- ePUAP,
- Emp@tia,
- e-KRK,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Firmy i osoby prywatne.

Cechy kwalifikowanego podpisu elektronicznego Certum

Dostęp 24/7 - z podpisu możesz korzystać o dowolnej porze.
Kompatybilność - e-podpis wspierany jest przez kluczowe aplikacje rynkowe, np. program Płatnik / e-Deklaracje.
eIDAS - podpis elektroniczny Centrum jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS.
Łatwa instalacja - Oprogramowanie do obsługi e-podpisu Centrum zainstalujesz szybko i bez problemu.
Kwalifikowany znacznik czasu - 5000 sztuk / miesiąc przez cały okres ważności certyfikatu.
Zgodność z Adobe - Twój e-podpis zostanie automatycznie rozpoznany w oprogramowaniu Adobe.
3 lata ważności - e-podpis Certrum to jedyny dostępny na rynku kwalifikowany podpis elektroniczny ważny nawet przez 3 lata.